Loutkové divadlo

Loutkové divadlo

Soubor loutkového divadla

Historie loutkářství v Odrách se začala psát v poválečném roce 1945, kdy divadlo bylo v soukromých

rukou. V průběhu dalších let přešlo pod Osvětovou besedu a poté se stalo součástí Závodního klubu

Optimit.

Hrálo se, kde se dalo. Na krátkou dobu našlo divadlo domovskou scénu v prostorách nádherného

oderského zámku, který však bohužel podlehl důsledkům požáru.

Teprve v roce 1977 se loutkářský soubor dočkal stálého zázemí. Při rekonstrukci Dělnického domu

vzniklo útulné loutkové divadlo, které nám závidí široko daleko a je hojně navštěvováno malými

diváky nejen z Oder a okolí, ale i ze vzdálenějších míst.

V současnosti náš soubor čítá 17 nadšenců vedených citlivou rukou Jaroslava Zdražila, dlouholetého

loutkáře tělem i duší. Vodiči, recitátoři, inspicienti, zvukař i osvětlovač spolu s ním tvoří skvělý tým,

který si sám navrhuje a připravuje i kulisy a důmyslné pomůcky.

Pro potěšení veřejnosti, malých diváků z mateřských a základních škol z našeho města, okolních obcí i

sousedních okresů nacvičujeme dvě loutkové hry ročně. Kromě klasických pohádek, z nichž největší

úspěch zaznamenaly kupříkladu hry Perníková chaloupka, Tři medvíďata, O pejskovi a kočičce, malý

loutkový muzikál O líných strašidlech či kouzelné Příhody včelích medvídků, uvádí náš soubor

v posledních letech také své vlastní hry, ve kterých se snažíme do děje vtáhnout i dětské obecenstvo.

Ekologické výchovné pohádky Mia a Theo z planety Mao či Jak pejsek s kočičkou uklidili les, jsou toho

příkladem. Působiví pro děti byli malí myšáčci v příběhu Vánoce u myšáčků či hvězdička, která spadla

z nebe v Příběhu malé hvězdičky.

Bezprostřední, upřímné reakce a hlášky našich malých návštěvníčků nás nejen dokáží pobavit, ale

mnohdy nás přimějí se opravdu od srdce zasmát.

© Dělnický dům v Odrách, p.o.

Rockero