Ceník krátkodobých nájmů

Ceník krátkodobých nájmů prostor Dělnického domu v Odrách, příspěvková organizace

PROSTORY DĚLNICKÉHO DOMU

Velký sál s pódiem                

  • např. divadla, představení, koncerty, plesy

  • od 80 lidí nájem zdarma v případě odběru občerstvení z DDO (např. oslavy)

  • částka 5.000,- Kč za přípravu mobiliáře (rozmístění stolů, židlí, ubrusy, atp.)

  23.000,- Kč

Velký sál bez pódia             

  • od 80 lidí nájem zdarma v případě odběru občerstvení z DDO (např. oslavy)

  • částka 5.000,- Kč za přípravu mobiliáře (rozmístění stolů, židlí, ubrusy, atp.)

19.000,- Kč

Přísálí                                        

  • od 40 lidí zdarma v případě odběru občerstvení z DDO

  • částka 2.000,- Kč za přípravu mobiliáře (rozmístění stolů, židlí, ubrusy, atp.)

3.000,- Kč

Vinárna                                     

  • od 30ti lidí zdarma v případě odběru občerstvení z DDO

  • částka 1.500,- Kč za přípravu mobiliáře (rozmístění stolů, židlí, ubrusy, atp.)

1.500,-  Kč

 Kavárna                                    

  • částka 500,- Kč za přípravu mobiliáře (rozmístění stolů, židlí, ubrusy, atp.)

zdarma

Hotelová terasa                       

2.000,- Kč

Učebna                                              

1.500,- Kč

 

-          Krátkodobým nájmem se rozumí nájem v délce maximálně 48 hodin.

-          V cenách jsou zahrnuty náklady na energie, a související služby (např. úklid).

-          Odběrem občerstvení se rozumí odběr jednoho hlavního jídla a jednoho nápoje na osobu, popř. jiného občerstvení ve srovnatelné hodnotě (raut).

-          Školské příspěvkové organizace a školské právnické osoby se sídlem v městě Odry mají slevu 50% z ceníku v případě, že na akci bude jeden bar provozovat DDO.

-          Ceník se nevztahuje na akce pořádané městem Odry.

-          DDO je oprávněn účtovat jinou cenu než uvedenou v ceníku pouze po předchozím schválení Radou města Oder.

 

Podmínky pro pořádání soukromých akcí (oslav, svateb, karů, atp.)

-          Povolen je pouze  jeden druh vlastního alkoholu

-          Kolkovné je stanoveno ve výši 100,- Kč vč. DPH za litr / lahev vlastního alkoholu.

-          Povoleno je vlastní sladké pečivo – dort, koláčky, zákusky atp.

 

*DDO – Dělnický dům v Odrách, příspěvková organizace