Ekologický den pro děti

Ekologický den pro děti

Ekologický den pro děti

Na podzim roku 2022 získal Dělnický dům v Odrách dotaci na projekt Učíme se minimalizovat odpady v Odrách, který vychází z Plánu odpadového hospodářství MSK a také z Plánu odpadového hospodářství města Odry. Projekt je primárně zaměřen na děti a mládež, kde environmentální vzdělávání má významný vliv pro budoucnost obyvatel města Oder, respektive obyvatel celého kraje.

V první fázi byli v roce 2022 žáci oderských škol ve výuce namalovaly obrázky na téma odpady – jak se nakládá s odpady. Byly osloveny dvě základní školy a mateřská škola v Odrách. Namalované výkresy byly vyhodnoceny a nejlepší z nich byly zařazeny do kalendáře. Stolní 14denní kalendáře byly rozdány do zúčastněných škol a také do domácností v Odrách.

Další fází tohoto projektu bylo do konce března uspořádat zábavný program rovněž na téma nakládání s odpady. Akce byla naplánována na 8. 3. 2023. Počasí moc nepřálo, tak byla většina aktivit přesunuta do sálu a přísálí. Venku zůstaly jen stany, kde jsme děti přivítali.

 Středisko volného času Odry přivezlo hry vyrobené z recyklovaných materiálů. Dále kreativní aktivity, kde si děti vyráběly bločky z kartonu a papíru a společnými silami zdobily velkou perníkovou chaloupku, která byla rovněž z krabice určené k recyklaci.

Společnost Ekokom přivezla oderským dětem již známé aktivity s Tondou obalem. Dětem byla s praktickými pomůckami představena oblast odpadů. Děti plnily úkoly, soutěžily a dobře se bavily.  

Na závěr každý žák odcházel s odměnou.

Dopoledního programu pro školy se zúčastnilo kolem 200 dětí oderských základních škol a mateřské školy. Děkujeme všem dětem i učitelům za účast a pracovníkům SVČ Odry za inspirativní program. Věříme, že nejen děti, ale i rodiče budou více přemýšlet nad tím co a kam vyhodí a přispějí tím k minimalizaci odpadů v Odrách.