Soubory a spolky při Dělnickém domě

Dělnický dům v Odrách patřil od svého vzniku k místu, kde se život žil a užíval. Jak doplňují výpovědi pamětníků a uvádí bohatá fotodokumentace, bylo tomu tak v minulosti a je tomu tak i v přítomnosti. Činnost spolků, souborů a klubů patřila k Dělnickému domu od samého začátku. Ne jinak je tomu i v současné době. Postupně představíme všechny aktéry, jejichž jména jsou v současnosti spojována s Dělnickým domem.

Loutkářský soubor a loutkové divadlo

Loutkářský soubor patří k nejstarším souborům, které při DD pracují. Činnost loutkového divadla má mnohaletou tradici. V roce 2005 si loutkářská i oderská veřejnost připomněla 60. výročí vzniku loutkářství v Odrách. Po šestileté odmlce se znovu otevřela loutková scéna pro širokou diváckou, ale hlavně dětskou veřejnost, a to díky velké snaze vedení DD – ředitelky Ivany Sochorové, více.

Divadelní soubor „LOJZA“ z Oder

Divadelníci navázali na tradici ochotnického divadla a činnost souboru se úspěšně rozvíjela. Od roku 1979 soubor vede a do Oder za ním 28 let jezdí – Miloš Čížek, šéf české scény Těšínského divadla. Pod jeho vedením se oderská veřejnost dočkala dvaceti divadelních her. První byla „Košilka“, zatím poslední jsou „Světáci“. Za jeho působení došlo i ke změně názvu souboru, více.

Ženský pěvecký sbor PÍSEŇ

Ženský pěvecký sbor „PÍSEŇ“ při Dělnickém domě v Odrách pracuje jako amatérské pěvecké seskupení 29 let. Reprezentuje naše město při společenských akcích, zúčastňuje se pěveckých festivalů, přehlídek, vystupuje na společenských akcích města i v okolí, více.

Taneční klub

Taneční klub při Dělnickém domě v Odrách existuje s tříletou přestávkou již 16 let. Základnu tvoří děti i dospělí. Asi 20 dětí ve věku 15 – 18 let se schází dvakrát týdně, dospělí „Starší a ještě starší“ ve věku 20 – 35 let dvakrát týdně. Velká část členů jsou absolventi tanečního oboru při ZUŠ a pokračují v tanci přes taneční klub při DD, více.