Den seniorů 2019 – „Smím prosit?“

Přijďte s námi oslavit Den seniorů. Srdečně Vás zveme.